รองศาสตราจารย์ DR. PINKANOK WONGPINPECH

Academic Titleรองศาสตราจารย์
UniversityKing Monkut's University of Technology North Bangkok
Faculty/Bureau/Instituteคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
Department/Bureau/Divisionภาควิชามนุษย์ศาสตร์
Course and Division-

Year Degree Obtained Major School/University Country
2551ไม่ระบุไม่ระบุ
2543ไม่ระบุไม่ระบุ
2540ไม่ระบุไม่ระบุ
Academic Works and Papers
No. Project Researcher Fund Name Year
No. Publication Researcher Journal Volume Number Publication Database Year
No. Proceeding Conference Name Researcher Publication Database Year
No. Books Author(s) Year Printed ISBN
Academic Works Statistics