การออกแบบของเล่น : play role ปี 1 สาขาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ มจพ.

วันที่ประชาสัมพันธ์11 มีนาคม 2563
สถานที่ประชาสัมพันธ์ชั้น 5 หน้าภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ
Event URL/Video URLhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=188174589271351&id=104818950940249