ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา ข้อเสนอแนะ

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
Tel: 0-2555-2000 ต่อ 1518 (คุณกฤดา), 1513 (คุณธนพล)
Email: krida.c@stri.kmutnb.ac.th
Website: http://stri.kmutnb.ac.th/research/

ข้อความติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา ข้อเสนอแนะ