นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เดินทางไปนำเสนอผลงานในการประชุม UN Forum on Business and Human Rights ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2561 ณ นครเจนีวา

วันที่ประชาสัมพันธ์19 เมษายน 2562
สถานที่ประชาสัมพันธ์มจพ.ระยอง
Event URL/Video URLhttps://www.facebook.com/iceicezazato
รูปภาพกิจกรรม

นักวิจัย